Chào mừng bạn đến Câu lạc bộ Tia Sáng Xanh

Khoa Địa Lý

Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM

8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 7

Album

NHỮNG THÀNH TÍCH MÀ CLB ĐẠT ĐƯỢC TRONG 10 NĂM QUA

CHUỖI RADIO KỈ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP CLB TIA SÁNG XANH – KHOA ĐỊA LÝ

ABLUM ẢNH “GIẤC MƠ XANH” CHUỖI NGÀY RONG RUỔI